Đinh Thắng IELTS

READINGĐạt target Reading nhờ bộ sách Boost your vocabulary Cambridge IELTS

Posted in Reading | Tagged , | Leave a comment

Dự án Boost your vocabulary – The Official Cambridge Guide to IELTS

Posted in Reading | Tagged , , , | Leave a comment

Dự án học IELTS xuyên Tết

Posted in Reading | Tagged , , | Leave a comment

Cơ hội nhận sách Boost your Vocabulary 13, 15 và sách Boost your Comprehension 11

Posted in Reading | Tagged , , , , | Leave a comment

Boost your vocabulary Cambridge IELTS 15 – cuốn sách mới nhất đến từ thầy Đinh Thắng và team IELTS Family

Posted in Reading | Tagged , , , | Leave a comment

Tại sao làm mãi mà không lên điểm Reading? (phần 1)

Posted in Reading | Tagged , , | Leave a comment

Matching headings

Posted in Reading | Tagged , | Leave a comment

Học IELTS writing qua Cambridge IELTS 13

Posted in Reading, Writing | Tagged , | Leave a comment

Bạn đã thử chơi với từ vựng chưa?

Posted in Reading | Tagged , | Leave a comment

Một số lý do khi dành thời gian nhiều học từ vựng mà không lên điểm Reading

Posted in Reading | Tagged , , | Leave a comment