Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'A&MIIELTS A&MI ên Bài thi thi Reaing là để kiểm tra khả năng đọc hiểu của các bạn, nên quan trọng là các bạn dành thời gian đọc hiểu cặn kẽ từng câu, tìm hiểu ý chính từng đoạn và tổng thể bài đọc, thì tự nhiên sẽ đatkết quả tố‘t! Thầy Đinh Thắng'
Bài thi reading để kiểm tra khả năng đọc hiểu của các bạn nên quan trọng là các bạn dành thời gian đọc hiểu cặn kẽ từng câu, tìm hiểu ý chính từng đoạn và tổng thể bài đọc thì tự nhiên sẽ đạt kết quả tốt.
 
Để làm được như vậy thì các bạn cần những yếu tố sau
 
1. TỪ VỰNG
 
Các bạn có thể dùng bộ Boost your vocabulary của mình. Link sách mình sẽ đang ở bên dưới comment nhé.
 
2. PHÂN TÍCH ĐỂ HIỂU NGHĨA CÂU VÀ NGHĨA ĐOẠN VĂN
 
Phần này thì có cuốn Boost your comprehension mà mình đã giới thiệu. Trong đó mình có giải thích rất rõ cấu trúc từng câu ra sao, nghĩa của câu thế nào, thậm chí cả liên kết thông tin các đoạn văn cũng được giải thích rất rõ. Link sách mình cũng sẽ để dưới comment nhé.
 
3. CHIẾN THUẬT LÀM BÀI TỔNG THỂ VÀ LÀM BÀI TỪNG DẠNG
 
Phần này thì trong nhiều sách đã có rồi. Ví dụ cuốn Reading Strategies for IELTS. Thay vì làm cả test hãy tập trung vào làm các dạng bài mà bạn yếu.
 
——————–
 
Chúc các bạn học tốt 😃
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.