Ngoài việc sử dụng chính các bài đọc trong bộ Cambridge IELTS để học từ vựng thì các bạn còn có thể học được nhiều cách diễn đạt hay để áp dụng trong writing.

Phía dưới mình sẽ phân tích một cách triển khai ví dụ trong bộ sách này cho các bạn có mục tiêu writing 7.5 trở lên.

VÍ DỤ

Khi nói về một kế hoạch quảng bá đất nước New Zealand đến với thế giới (passage 1 – test 1)

In 1999, Tourism New Zealand lauched a campaign to communicate a new brand position to the world. The campaign focused on New Zealand’s scenic beauty, exhilarating outdoor activities and authentic Maori culture, and it made New Zealand one of the strongest national brands in the world.

*Bố cục
Câu 1 giới thiệu thông tin. Câu 2 đi vào chi tiết về campaign bao gồm có những gì và cuối cùng là đưa ra kết quả (one of the strongest national brands in the world)

*Sự liên kết thông tin được thể hiện ở: a campaign –> The campaign –> it.

*Độ chi tiết về mặt thông tin
=scenic beauty, exhilarating outdoor activities và cuối cùng là authentic Maori culture.

Như vậy, các bạn không chỉ cần đảm bảo được việc kết nối thông tin giữa các câu, mà còn cần đi vào độ chi tiết nữa. Nhiều bạn chỉ viết một câu ví dụ giới thiệu về đối tượng X nào đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu các bạn chỉ rõ cụ thể trong đối tượng X đó có những yếu tố gì. Nếu làm được điều này, chắc chắn câu ví dụ của các bạn sẽ rất tốt.

Chúc các bạn học hiệu quả và thi thật tốt 

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.