PARAPHRASING – Sử dụng từ TRANSCEND để diễn đạt cụm ” không phân biệt tuổi tác/văn hóa … “

Posted in Writing | Tagged , , , | Leave a comment

Paraphrase thay thế từ “Develop” bằng ‘Form’

Posted in Writing Task 2 | Tagged , , , | Leave a comment

Từ vựng cho chủ đề Advertising

Posted in Writing Task 2 | Tagged , , | Leave a comment

Cần làm gì để đạt 7.0 – 7.5 Writing? (P1)

Posted in Writing | Tagged , | Leave a comment

Tài liệu tự học viết câu-Thầy Đinh Thắng

Posted in Writing | Tagged , , , , | Leave a comment

Cách sử dụng từ With

Posted in Writing, Writing Task 2 | Tagged , | Leave a comment

[IELTS Writing] Diễn đạt về sự hi sinh /đánh đổi lợi ích

Posted in Writing | Tagged , | Leave a comment

Diễn đạt yếu tố QUÁ KHỨ trong văn viết

Posted in Writing, Writing Task 2 | Tagged , | Leave a comment

Cách thay thế từ Develop

Posted in Writing, Writing Task 2 | Tagged , | Leave a comment

[IELTS Writing] Từ vựng cho chủ đề Advertising

Posted in Writing, Writing Task 2 | Tagged , , | Leave a comment