Em gái mình là học sinh lớp 11 vừa rồi thi được 8.0 ovarall. Nhờ tài liệu Boost your vocabulary của Đinh Thắng mà em mình đã đạt 9.0 reading – Bạn Uyên Phương nói.
 
***
 
Wow, thật xuất sắc! Sách Boost your vocabulary của thầy Dinh Thang và team A&M chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, đúng không các bạn 😃

Các bạn hãy xem video để tham khảo hành trình tuyệt vời này của bạn Thục Quyên nhé ❤

Link Video:

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.