Paraphrase luôn là một kỹ năng quan trọng trong Writing, là yếu tố ăn điểm trong Task 1 và Task 2. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự tin trong việc lựa chọn từ ngữ, cấu trúc câu để sử dụng.

 
Có bạn thì bị bí ý tưởng, chưa biết cách để paraphrase. Còn bạn khác thì lại dùng từ, câu văn sai ngữ cảnh dẫn đến bị trừ điểm đáng tiếc. Để khắc phục tình trạng này, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 1 cách paraphrase hiệu quả bằng từ vựng trong bài IELTS Writing, thay thế từ Develop’  bằng từ ‘Form’.
 
Các bạn thử tham khảo cách paraphrase hay trong các ví dụ dưới đây nhé:
 
Theo từ điển Cambridge, từ Form có nghĩa:
(v) To begin to exist or to make something begin to exist
 
Theo từ điển Oxford:
(v) To start to exist and develop; to make something start to exist and develop
 
Example 1:
💎Students can learn how to develop their ideas  when they write an essay.
👉Students can learn how to form their opinions (on current affairs)  when they write an essay.
 
Example 2:
💎Reading books every day is important as this habit helps develop our personalities .
👉A daily reading habit is important as it helps form our personalities.
 
Example 3:
💎It is vital to develop relationships  if we want to be successful in life.
👉It is vital to form (long-lasting) relatiopnships if we want to be successful in life.
 
Hy vọng rằng các bạn đã ghi nhớ thêm được một từ hay để sử dụng trong bài IELTS Writing của mình!
Chúc các bạn học tốt!
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.