Gửi các bạn tài liệu WORKBOOK- Hướng dẫn viết câu trong IELTS writing. Đây là bản dành cho các bạn đã đọc các version khác nhau của cuốn “Hướng dẫn viết câu trong IELTS writing” của thầy Đinh Thắng trong vòng 4 năm qua từ năm 2017 đến năm 2020. Trong đó ít nhất 03 bạn đã đạt 7.5 IELTS writing một phần nhờ sử dụng sách này.
 
Với tài liệu này, các bạn có thể thực hành ngay việc viết câu thay vì chỉ đọc lý thuyết chay. Nếu bạn có bạn bè để cùng luyện tập và sửa lỗi hoặc có thầy cô để áp dụng các kiến thức trong sách này sau đó sửa lỗi thì chắc chắn kết quả sẽ rất tốt.
 
Sách hiện tại vẫn đang public MIỄN PHÍ cho các bạn sử dụng 
 
 
 
 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.