TỔNG HỢP TÀI LIỆU IELTS WRITING THẦY ĐINH THẮNG & TEAM A&M |IELTS đã giúp ít nhất 3 bạn đạt 7.5 writing và 1 bạn đạt 8.0 writing tính đến 15/4/2022

 


A – TÀI LIỆU TỪ VỰNG WRITING
1- Highlight academic phrases in Simon’s essays (phonetics)
2021
https://drive.google.com/file/d/1znCPS2q9W7QzeEDL2dIySMYZZB5DTlRk/view?usp=sharing
2- Highlight academic phrases in LIZ’s essays – 2021
https://drive.google.com/file/d/18h2e97TlCajzqQWBOLpKpkrmLcGHY7nc/view?usp=sharing
3- Highlight academic phrases in examiners’ essays – 2022
https://drive.google.com/drive/folders/1KobodYcwjErSBdbZAh8GIKruibyfmxbE?usp=sharing

 


B- TÀI LIỆU VIẾT CÂU – PARAPHRASE
Hướng dẫn viết câu trong IELTS writing mục tiêu 6.5-7.5 writing thầy Đinh Thắng
WORKBOOK https://drive.google.com/file/d/1Xc6S_EKolKqgXH8Bw4WnRDjp4YMPGbPv/view?usp=sharing
ANSWER KEY

https://drive.google.com/file/d/1ON8dK9WZ8xiQFv_Ht-nffgLxyc8hiai1/view?usp=sharing


C- TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN Ý CHO ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING – Đây là tài liệu sử dụng các bộ từ vựng ở các tài liệu phía trên để thực hiện đưa ra ý tưởng cho đề thi thật IELTS writing tại BC và IDP. Tức là nó sẽ là cầu nối giữa các tài liệu từ vựng với bộ đề thi thật.
Riêng tài liệu này bình thường không được chia sẻ và cũng không được bán. Tài liệu này sẽ chỉ tồn tại trong ngày 15/4/2022. Sau thời điểm này, các bạn cần tham gia thử thách mới có được sách.
Nhận tài liệu Ideas for Actual IELTS writing questions MIỄN PHÍ bằng cách tham gia thử thách (Mất 5-15p) tại đây https://www.facebook.com/groups/tuhocIELTSwritingthayDinhThang

Chúc các bạn học tốt và thi đạt điểm cao 😃

[Thực hiện bởi team A&M IELTS | A&M English Language Research Center – thầy Đinh Thắng]

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.