Khi viết essay, có một số câu nhiều bạn thường viết như sau
1. Students can learn how to develop their ideas when they write an essay
2. Reading books every day is important as this habit helps develop our personalities.
3. It is vital to develop relationships if we want to be successful in life

Thay vì sử dụng từ develop, có thể sử dụng động từ FORM để có nghĩa tương đương. Các bạn có thể xem các ví dụ mình viết lại phía dưới nhé
 
1. Students can learn how to FORM THEIR OPINIONS (ON CURRENT AFFAIRS) when they write an essay
 
2. A daily reading habit is important as it helps FORM OUR PERSONALITIES
 
3. It is vital to FORM (LONG-LASTING) RELATIONSHIPS if we want to be successful in life
 
Chúc các bạn học tốt!
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.