Khi bạn muốn nói về một hành động này được thực hiện nhưng bù lại phải chịu một tổn thất, thiệt thòi về mặt kinh tế, môi trường v.v… thì bạn có thể cân nhắc sử dụng cụm từ AT THE EXPENSE OF.
 
Mình viết 2 ví dụ dưới đây mà mình cho rằng khá dễ áp dụng. Các bạn aim 6.5-7.5+ writing có thể tham khảo nhé.
 
1. Advances in science should not come AT THE EXPENSE OF environmental sustainability.
= Không nên vì phát triển khoa học mà hy sinh đi sự bền vững môi trường
 
2. While the growth of the tourism industry could be associated with economic gains, these should not be AT THE EXPENSE OF environmental and health standards.
= Mặc dù sự phát triển ngành du lịch có thể đi kèm những lợi ích kinh tế, nhưng không nên vì những lợi ích này mà đánh đổi những giá trị về mặt sức khỏe và môi trường 
 
Chúc các bạn học tốt! 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.