Một cụm từ phổ biến để diễn đạt cho việc vượt qua rào cản về văn hóa, tuổi tác đó là regardless of culture/age/background…… Tuy nhiên có một cụm từ khác cũng khá hay mà các bạn có thể sử dụng cho writing, đó là transcend age barriers hoặc transcend cultural/political… differences. Mình viết một số ví dụ dưới đây, các bạn có thể tham khảo nhé.


VÍ DỤ 01

Thay vì một số bạn có thể viết :

The story is suitable for everyone, regardless of age, because it helps both children and adults love their country.

Mình viết lại như sau :
 
The story TRANSCEND AGE BARRIERS as it instills a sense of national pride in both children and adults.
 
(Cách dùng cụm từ a sense of national pride mình đã nhắc đến trong cuốn Hướng dẫn viết câu trong IELTS writing 2020)

VÍ DỤ 02

Mình thấy nhiều bạn trẻ thích nhóm nhạc BTS, các bạn có thể viết

Many people love BTS’s songs because many of the songs suit people who come from different cultures.

Tuy nhiên, với từ TRANSCEND mà mình giới thiệu thì các bạn có thể viết lại như sau

Many people show their admiration for BTS’s songs, many of which TRANSCEND CULTURAL DIFFERENCES. 😃

Như vậy, các bạn đã có một vài cụm từ hay để diễn đạt các thông tin liên quan đến “không phân biệt tuổi tác, văn hóa v.v…” rồi.

———————————

Chúc các bạn áp dụng tốt các cụm từ này trong writing 😃
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.