Nhiều bạn trong đó có học sinh mình thường bắt đầu câu bằng “I THINK” mà như vậy thì khả năng thể hiện quan điểm rất hạn chế. Sau đây mình giới thiệu cho các bạn đang học speaking một vài cách để thể hiện quan điểm trong bài thi Các ví dụ bên dưới mình đã cố gắng viết cho đơn giản để các bạn dễ nắm được vấn đề.
 
1. STRONG OPINION – NÊU QUAN ĐIỂM VỀ CÁI GÌ ĐÓ MÀ BẠN CHẮC CHẮN LÀ ĐÚNG
 
I’m absolutely convinced that Vietnam will qualify for the World Cup
= Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vào World Cup.
 
Một số cách khác cũng thể hiện ý kiến cá nhân trong trường hợp này
 
It’s obvious to me that …
As far as I’m concerned , …
 
 
2. UNCERTAIN – KHI NÊU QUAN ĐIỂM VỀ CÁI GÌ NHƯNG KHÔNG CHẮC LÀ ĐÚNG, hoặc MIỄN CƯỠNG CHO RẰNG LÀ NHƯ VẬY.
 
I’m no expert but if I had to say, I guess that studying Korean would be challenging.
= Tôi không biết gì về vụ này đâu, nhưng tôi đoán rằng là học tiếng Hàn cũng khá là xương đấy.
 
Một số cách khác cũng thể hiện ý kiến cá nhân trong trường hợp này
 
As far as I understand it, …
It seems to me that …
I must admit that … ( Admittedly = Phair thừa nhận rằng là )
 
Tất nhiên, bạn có thể dùng I think/ I suppose trong trường hợp này. Nếu bạn đi nước ngoài và phải hỏi đường, người ta nói thao thao bất tuyệt một lúc cho bạn về hướng đi, rồi kết thúc bằng cụm I think… Thì khả năng là bạn nên cảm ơn và lại tiếp tục đi hỏi người khác như mình đã từng làm
 
3. OBJECTIVE OPINION – Ý KIẾN KHÁCH QUAN – Ý kiến này dựa vào cái mà BẠN QUAN SÁT ĐƯỢC chứ chưa chắc bạn đã tin vào điều đó.
 
I’ve heard that students need to take the IELTS test to secure their entries to most universities in Australia.
= Mình nghe nói rằng học sinh cần phải thi IELTS để có thể được xét tuyển vào các trường đại học ở Úc.
 
Một số cách khác:
 
The research seems to suggest that …
Apparently, … 
 
4. SUBJECTIVE OPINION – Ý KIẾN CHỦ QUAN – Khi bạn đưa ra ý kiến nhưng CHỈ dựa vào trải nghiệm của bạn.
 
I don’t know about other people, but I can say that IELTS examiners these days are really tough.
=Mình không chắc người khác nghĩ thế nào chứ mình thấy các giám khảo IELTS đợt này chấm điểm khá là khó tính.
 
In my experience, surfing the Internet can be quite time-consuming.
 
———————————————————–
 
Các bạn thử áp dụng xem sao nhé . Chúc các bạn học tốt!
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.