[DOWNLOAD] Writing Answer sheet năm 2017 – file PDF

– Đinh Thắng-

Đây là 2 mẫu answer sheet – phiếu trả lời – của năm 2016, có thể xem là mới nhất ^^.  Bạn nào đã thi IELTS năm 2016 sẽ thấy phần giấy của task 1 có màu vàng còn phần giấy của task 2 có màu trắng. Một sự thay đổi đáng chú ý so với các năm trước là phần phiếu trả lời của task 2 có phần điền thông tin cá nhân ở trang 01

Mọi người có thể download theo link sau và nên in ra giấy chất lượng tốt để làm. Trong phần thi viết, có thể viết bằng bút chì hoặc bút bi đều được.

Task 1

http://www.mediafire.com/download/yi42w4gag81xs78/IELTS_Writing_T1.pdf

Task 2

    http://www.mediafire.com/download/9mm8bgwqs6zomtb/IELTS_Writing_T2.pdf

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.