Writing for IELTS – Collins

Writing for IELTS cung cấp cho bạn kiến thức cần thiết để làm bài thi Viết học thuật trong kỳ thi IELTS. Đối tượng người mới học IELTS hoặc đã đạt 6.0-6.5 IELTS muốn aim đến 7.0 hoặc cao hơn.

Writing for IELTS gồm 12 chủ đề với nhiều tips và bài tập đi kèm, mỗi bài đề cập đến một chủ đề thường gặp trong kỳ thi IELTS: Education (Giáo dục), Environment(Môi trường)…với nhiều

Mỗi bài gồm 3 phần

  • Phần 1: giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề và một danh sách các từ học thuật chọn lọc thường dùng.
  • Phần 2: trình bày các bước làm làm một dạng bài Writing (cả task 1 và task 2)
  • Phần 3: cung cấp một đề thi thật để bạn thực hành những kiến thức vừa học

Link download 1

https://vk.com/doc5510356_272407852?hash=5e9ee181bfd1b51731&dl=e0174ec20ff6b6fcbe

Link download 2

https://docs.google.com/uc?id=0B6pKCH0OGB2OVmRIRlpxVVdQZ2c&export=downloadPassword
giasuielts.vn

Chú ý: Download về đổi tên file thành IELTS Writing.pdf là có thể xem được

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.