VIẾT CÂU SỬ DỤNG NOUN PHRASE

– Đinh Thắng-

Ví dụ chúng ta cần diễn đạt câu sau

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khiến nhiều người không có bằng cấp khó có thể tìm được công việc tốt.

BƯỚC 1
Viết câu trên sử dụng các mệnh đề phụ WHICH và WHO 
The labour market is becoming increasingly competitive, which causes many people who do not have any qualifications to find it difficult get a good job.

BƯỚC 2
Câu trên không sai về mặt ngữ pháp nhưng nó dài dòng vì cấu trúc theo dạng: SVO, which VO who VO. Trong đó có 2 mệnh đề phụ.
Xử lý cho ngắn hơn bàng cách rút gọn một mệnh đề phụ WHO, chúng ta có:
The labour market is becoming increasingly competitive, which causes many people WITHOUT ANY QUALIFICATIONS to struggle to get a good job.

BƯỚC 3
Cấu trúc hiện tại: SVO, which VO
Xử lý cho ngắn hơn bằng cách sử dụng Noun phrase ở vế trước và theo sau bằng động từ MEAN   😀 
An increasingly competitive labour market MEANS that many people without any qualifications struggle to get a good job

BƯỚC 4
Tiếp tục sử dụng Noun phrase cho vế sau:
An increasingly competitive labour market means FEWER DECENT JOB OPPORTUNITIES FOR THOSE WITHOUT ANY QUALIFICATIONS
Như vậy từ một câu có 2 mệnh đề phụ và 3 động từ đã trở thành câu chỉ có duy nhất 1 động từ.  😀  😀 Ngắn gọn và formal hơn rất nhiều.

—————-
Đây là một phần của tài liệu “Hướng dẫn viết câu trong IELTS writing – DinhthangIELTS” mà mình sẽ cập nhật bản 2018 trong thời gian tới. Hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn trong phần thi Writing.

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.