Khi viết essay, ngoài các cụm từ quen thuộc như For example hay For instance, mọi người sẽ sử dụng cách nào để minh họa cho ý kiến của mình mà không lặp lại các cụm từ trên?
 
Nếu bạn nào chưa biết làm thế nào có thể tham khảo 1 vài cách sau nhé

1- A good example of this is (that) = A typical example of this is that
2- To illustrate,
3- This is particularly the case for … (Điều này đặc biệt đúng với …)
4- As a matter of fact,… (Đáng nói là/Nhấn mạnh là)

Ví dụ

Playing video games can be very harmful.

A good example of this is that many students in Vietnam these days find it hard to concentrate on their studies as a result of long exposure to a screen.

This is particularly the case for those who fail to concentrate on their studies as a result of prolonged exposure to a screen.

As a matter of fact, gaming addiction is often associated with health-related issues including eyestrain or, in some cases, obesity.
 
Chúc các bạn có thể áp dụng những cụm từ này vào bài essay của mình một cách hiệu quả nhất.
 
Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.