Để đạt điểm tốt trong phần thi viết (6.5-7.0) thì nên cố gắng nắm chắc ngữ pháp, thay vì cố gắng sử dụng các cấu trúc cao siêu.

Một số phần kiến thức mà không nhiều bạn để ý đến, trong đó có động từ khuyết thiếu (Modal verbs).

Chính vì vậy muốn đạt điểm cao trong writing chúng ta sẽ không thể ngó lơ những động từ quan trọng này.

1. WILL

– Điều mà bạn sắp sửa làm (intention)

In this essay, I will outline three measures that can be taken to make our world a better place to live.

– Điều gì đó mà bạn nghĩ là chắc chắn xảy ra

If children work hard, they will be successful at school

Thực tế là không hẳn trẻ em nào làm việc chăm chỉ cũng sẽ thành công. Nên viết là: If children work hard, they can be successful at school.

-> Chỉ nên dùng WILL khi nào bạn thấy điều đó chắc chắn xảy ra.

Recycling will benefit the environment.  (Việc tái chế sẽ có lợi cho môi trường)

Ngược lại, nếu bạn nào quá cẩn thận và viết “Recycling can benefit the environment” thì có thể gây khó hiểu cho người đọc vì đây là điều hoàn toàn hiển nhiên.

2. MUST

Điều gì đó cần thiết phải làm

In my view, the government must ensure that all children have access to education.

3. CAN/COULD

– Khả năng của một ai đó

VD: He can swim.

– Ngoài ra có thể dùng TO BE ABLE TO

VD: He is able to swim

Hoặc DEVELOP THE ABILITY TO

VD: He needs to develop the ability to adapt to a new working environment

– Một việc gì đó có thể xảy ra (như trong ví dụ 1)

VD: If children work hard, they can be successful at school

4. WOULD

Chỉ kết quả của việc thực hiện một điều nào đó – The consequences of implementing a suggestion

Governments should promote the use of public transport, which would help to reduce traffic congestion

It would be difficult to immediately ban private cars in the city center.

Chúc các bạn áp dụng những cấu trúc này vào bài essay của mình thành công.

Đinh Thắng

 

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.