Cách viết lại câu sao cho “Tây” hơn
– Đinh Thắng-

Đặc biệt phù hợp cho các bạn có target IELTS writing band 7 trở lên 😀 

Ngoài các cấu trúc câu mình đã chia sẻ trong các phần trước, trong lúc viết, nhiều bạn học không để ý rằng có một số từ có thể liệt kê vào loại “ thường không nằm trong mindset” của người Việt Nam. Thực tế là, nhiều từ trong số đó, lúc đọc qua thì có thể thấy khá dễ hiểu, chưa muốn nói là một số bạn lắc đầu kêu những từ này dễ và không phải học, nhưng đến khi viết thì không thấy đâu mà quanh quẩn lại chỉ là những từ mà đa số bạn học tiếng Anh đều biết cách dùng.

Nếu thực sự muốn thoát khỏi lối suy nghĩ viết văn academic English nhưng theo kiểu Việt Nam, và đặc biệt là cho các bạn nào muốn cải thiện điểm số IELTS writing, thì việc lọc ra các từ “Tây” hơn để học như dưới đây sẽ là rất tốt. Dưới đây mình chỉ đưa ra 1 vài ví dụ.

1. ENVIRONMENT
Các từ mà nhiều bạn hay nghĩ đến đầu tiên là: protect, environmental actions. Tuy nhiên, nếu bạn nào tiếp xúc với người bản địa hoặc đọc báo chí tiếng Anh, đọc essay mẫu nhiều thì có thể thấy có 1 từ sau rất đơn giản dùng với nghĩa liên quan: GREEN. 
Vậy nên thay vì nói: We need to protect the environment in our city.
-> We need to make our city a greener place to live 😀

2. EDUCATION
– Từ nhiều bạn hay nghĩ đến đầu tiên: the quality of education, study 
– Từ ít nghĩ đến: 
(school) STANDARDs
More actions need to be taken to improve the quality of education.->More actions need to be taken to improve school standards.

PERFORM
Children who play video games are more likely to underperform at school than those who do not. 
Top-performing students need to be rewarded 😀 😀

3. MONEY
Từ hay nghĩ đến: budget, public money, save, develop the economy

– TAXPAYERS’ MONEY
The government needs to spend taxpayers’ money more sensibly.

– RESOURCES (Nghĩa rộng hơn so với money nhưng có thể dùng thay thế trong nhiều trường hợp)
Maintaining local library services in every town would be a huge waste of resources

– ECONOMIC SENSE
It makes economic sense for the health sector to attract and retain more women 😀 😀 😀

 

Người viết bài này:  Đinh Thắng 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.