IELTS WRITING – Viết lại câu (dành cho các bạn target 6.5-7.0 writing)
– Đinh Thắng-

Mình tiếp tục chuỗi bài viết về viết lại câu. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn đang luyện viết 😀 😀 Lúc viết câu để diễn đạt nguyên nhân – kết quả thì dễ nhất là sử dụng câu điều kiện:

If children gain effective communication skills at school, they will be more likely to be successful in their future careers.

Để viết lại câu trên theo cách khác thì có thể sử dụng 2 cách sau

1. Sử dụng các cụm danh từ

Đưa các S+V+O thành Noun-phrase. VD:

* children gain effective communication skills -> effective communication skills

* they will be more likely to be successful in their future careers -> career success

Câu viết lại sẽ thành

Effective communication skills gained at school may contribute to career success later in life 

2.Sử dụng mệnh đề phụ bắt đầu với HOW

The communication skills children gain at school may affect how successful they will be in the workplace

 

Người viết bài này:  Đinh Thắng 

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.