Những từ kiểu này mình rất recommend cho nhiều bạn dùng vì đơn giản và giúp bạn dễ kiếm 7+ vocabulary thay vì tìm kiếm các từ phức tạp hơn và độ chính xác thường thấp hơn. Mình viết 1 số ví dụ bên dưới, các bạn tham khảo nhé 

1. KHI NÓI VỀ ĐẤT NƯỚC

Thay vì viết In developing/developed countries

Có thể viết: developing/developed parts of the world

Many young people are seeking employment in developed parts of the world such as the UK and the US.

2. KHI GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN, VỀ NHỮNG ĐIỀU MANG TÍNH SỞ HỮU

2.1 Thay vì viết

Being a member of a sports team is a great way to maintain good health.

Có thể viết thành (BE) PART OF

Being part of a sports team is a great way to maintain good health.

2.2Thay vì viết

There should be arts subjects in the school curriculum

Viết lại sử dụng AS PART OF

Arts-based subjects should be included as part of the school curriculum.
———————————
Bạn nào đang viết bài thì hãy cố gắng áp dụng luôn nhé 

Thầy Đinh Thắng

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.