Mình tiếp tục chuỗi bài về viết câu trong IELTS writing với từ STRESS. Đây là một từ nhiều bạn dùng nhưng đa phần các bạn dùng các cụm quen thuộc như reduce stress. Dưới đây mình chia sẻ một số điểm mà nhiều bạn có thể chưa biết và có thể dẫn đến sử dụng sai.

VÍ DỤ 1. Khi nói về bệnh tật và các vấn đề tâm lý.

1.1 Thay vì sử dụng từ have và disease khi nói về vấn đề khi gặp sức khỏe
Many people have/face diseases…

Thì văn phong của Tây thường sử dụng suffer from health problems khi nói ai đó gặp vấn đề sức khỏe nói chung.

Many young people these days SUFFER FROM HEALTH PROBLEMS as a result of prolonged exposure to a screen.

1.2 Tương tự, khi nói về các vấn đề về tâm lý, ta cũng dùng suffer from.

Students often SUFFER FROM STRESS AND ANXIETY before exams. (hoặc stress-related problems)

VÍ DỤ 2. Tuy nhiên, khi nói về các chấn thương thì ta dùng suffer something (Chú ý là không có từ from)

Thay vì viết là
Children might have problems with their ears if they live near construction sites.

Có thể viết lại
Children might SUFFER HEARING DAMAGE if they live in the vicinity of construction sites.

Chúc các bạn áp dụng tốt vào bài essay của mình!

Thầy Đinh Thắng

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.