Trong Speaking thì việc sử dụng phrasal verb thường rất được khuyến khích vì tính tự nhiên của nó. Và một từ mà có thể kết hợp với nhiều từ khác là GET

1- GET BUSY
Ví dụ khi nói về 1 cửa hàng rất đông khách
Thay vì nói: It’s very crowded
Có thể nói: It can get very busy sometimes

2- GET AROUND
Ngoài nghĩa thường gặp là get around (VD: I like to get around the city) thì 1 số nghĩa nữa có thể dùng như sau

Get around = thông tin được lan truyền đến tai nhiều người

Example: The news of the event/accident GOT AROUND quickly, which made everyone excited

Ngoài ra, còn có thêm 1 cụm từ nữa cũng rất hay đó là ‘word gets around’

Example

Facebook is great because if there is something wrong with someone, WORD GETS AROUND ( =everyone knows)

———————-
Phía trên mình giới thiệu 2 cụm, còn vô số cụm nữa. Mọi người có thể tham khảo ở https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/get

Và tất nhiên, khi học từ vựng thì nếu chịu khó áp dụng LUÔNTHƯỜNG XUYÊN thì khả năng nhớ và dùng chính xác sẽ được cao hơn.

Chúc các bạn học và áp dụng tốt!

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.