Khi vào câu Multiple choice thì thường nhiều bạn bị hoa mắt trước các lựa chọn có sẵn. Vậy phải làm thế nào?

Tất nhiên các đáp án sẽ có 2 loại

LOẠI 1: các lựa chọn hơi giống nhau (như trong hình minh họa)


LOẠI 2: Các lựa chọn khác hẳn nhau.


Tuy nhiên dù là loại nào thì mình cũng cố gắng tự tìm ra câu trả lời trong đầu trước đã – tất nhiên là trừ các câu hỏi bắt mình phải đọc lựa chọn cho sẵn. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với các lựa chọn có sẵn xem câu nào đúng. Như vậy sẽ không bị đánh lạc hướng.

Mình cũng dùng cách tương tự với các câu Matching heading. Bạn nào còn gặp khó khăn với 2 dạng này thì thử xem nhé. Mình tin kết quả của các bạn sẽ tăng lên đáng kể!

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.