TBASED là từ không khó để nhiều bạn có thể học và áp dụng được. Sau đây mình đưa ra một vài ví dụ để các bạn tham khảo nhé.
 
1. Để paraphrase
Ví dụ
– Thay vì nói online education có thể tránh lặp lại bằng cách nói Internet-based learning
– Thay vì nói arts/science subjects có thể tránh lặp lại bằng cách nói arts-based subjects hoặc science-based subjects
 
2. Để nói đến việc đánh giá hay lựa chọn
 
2.1 Khi đánh giá ai/yếu tố gì đó
Students should not be assessed solely based on their academic performance = Học sinh không nên được đánh giá chỉ dựa vào học lực mà còn dựa vào các yếu tố khác nữa.
 
2.2 Khi ai đó lựa chọn ai/cái gì đó
Students choose their courses based on cost.
= Học sinh chọn khóa học dựa vào chi phí)
 
Tương tự chúng ta có
based on AGE/GENDER/QUALITY …
 
3. Để nói đến việc công ty nào đó nằm ở đâu
Thay vì nói
Many companies in Vietnam
có thể nói Many companies based in Vietnam  
 
Chúc các bạn áp dụng tốt!
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.