Labelling a map là một trong những dạng bài khó nhất của bài thi IELTS Listening. Tuy nhiên, nếu nắm được phương pháp làm bài đúng thì bạn sẽ thấy là mình hoàn toàn có thể làm chủ được kiểu bài này. Dưới đây là cách mình thường làm, các bạn cùng tham khảo nhé.

[Chú ý tip 2 và 3 áp dụng với thi trên giấy thôi nhé].

1. Học thuộc map. Đảm bảo bạn nhắm mắt lại cũng định vị được 100% vị trí của các đối tượng trong map. Lý thuyết mình dạy học sinh là vậy và tất nhiên là nhiều bạn học sinh làm tốt hơn mình. Mình nhớ được tầm 70%-80% thôi 😃

2. Lúc nghe thì cần ghi chú – note taking – lại các địa điểm nghe được. Ví dụ thông tin nhắc đến đối tượng library trong map thì ghi tắt bên cạnh đối tượng đó là lib., kể cả khi nó không phải là thông tin cần điền. Điều này giúp các bạn tập trung, định vị được mình đang ở đâu

3. Nếu bị lạc thì cứ ghi tạm ra thông tin ra một bên. Ví dụ đằng sau thư viện là một cái hồ mà bạn chưa định vị được thư viện ở đâu thì cứ note ra lề “behind lib. = lake”. Đọc lại vẫn sẽ thấy

Cuối cùng là phải tập luyện & tập luyện. Tập trung vào duy nhất dạng Map để luyện. Đọc transcript nếu chưa hiểu rõ.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt trong phần thi Listening!

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.