XỬ LÝ ĐỘ DÀI CÂU
TRONG LÚC VIẾT

– Đinh Thắng-

Trong lúc viết, mình thường chú ý đến việc viết càng ít từ càng tốt trong khi vẫn diễn đạt được 1 lượng ý tương đương.

Chẳng hạn 1 bạn học sinh viết như sau

1. Many companies are using large amounts of pesticides each year.

2. People should try to force the government to deal with this by introducing a law on restricting their usage

Nếu các bạn đọc nhiều các tài liệu tiếng Anh sẽ có thể thấy cụm từ “we as voters” – Chúng ta đóng vai trò là những người bỏ phiếu.

Và bây giờ nếu sử dụng cụm từ này thì 2 câu trên sẽ được tóm gọn lại như sau trong khi ý không thay đổi nhiều:


“We as voters need to put more pressure on the government to object to the deployment of pesticides by companies”.

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.