Tips làm bài thi Reading – chia sẻ bởi cựu IELTS examiner
– Đinh Thắng-

Một vài tips làm bài thi IELTS Reading mà mình đọc được trên 1 số website về IELTS của các ex – IELTS examiner (cựu giám khảo IELTS) chia sẻ. 

  1. Không nên đọc cả đoạn passage. Hãy đi thẳng vào câu hỏi, trừ khi vốn từ của bạn thật tốt 

  2. Các câu hỏi về match heading có thể ưu tiên làm sau. Nguyên nhân vì bạn sẽ thu được nhiều thông tin về các câu hỏi này sau khi đã trả lời 1 số câu hỏi khác

  3. Đọc đề bài thật kỹ. Đọc đề bài thật kỹ và đọc đề bài thật kỹ lần nữa.

  4. Chú ý vào các từ keyword. Thường thì bạn không bắt gặp các keyword trong passage mà chỉ gặp synonym hoặc từ có nghĩa thay thế của các từ này. Ví dụ bạn bắt gặp từ ‘negative’ trong question thì bạn nên mong đợi những từ đại loại như ‘adverse‘ hay ‘unexpected’ trong passage. 

  5. Thứ tự câu hỏi thường là thứ tự câu trả lời. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tìm 2 câu trả lời cùng lúc. Như vậy khả năng bạn tìm được câu hỏi sẽ cao hơn. 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.