Một vài cách dùng của từ ‘WOULD’

– Đinh Thắng-

Hôm nay mình review lại một vài cách dùng của từ ‘WOULD’, tập trung vào cách ứng dụng từ này vào bài thi Nói và Viết IELTS, phù hợp nhất với các bạn bạn target band 6.5-7, mặc dù mình tin các bạn band cao hơn cũng cần nắm chắc để tối ưu hóa điểm lúc thi.

1. WRITING
Các tình huống giả định

Vd1
It WOULD be unfair if the government imposed high taxes on advertising companies
= sẽ là không công bằng nếu chính phủ có thể sẽ áp đặt thuế cao lên các công ty quảng cáo (nhưng hiện tại thì họ không làm vậy) 
Cấu trúc này đặc biệt dùng cho lúc đưa ra ý kiến cá nhân về các giả định.

Vd2&3

– It would be useful if there were more sports subjects on the school curriculum. 

– It would be boring if there were only one global language.

 

2. SPEAKING 

2.1 Miêu tả tương lai trong quá khứ

Mình thường dùng trong các trường hợp miêu tả các suy nghĩ là mình sẽ làm gì trong quá khứ. VD: 
– I thought doing some kind of exercise WOULD be a great idea (thay vì như nhiều bạn nói là ….was a great idea….). 

– I thought he WOULD come back. And I was right.

 2.2 Miêu tả thói quen trong quá khứ 

When I was still a primary school student, I WOULD get up in the early part of the morning (Thay vì như nhiều bạn hay nói là ….I got up …. để miêu tả thói quen)

————————
Nắm được các kiến thức trên sẽ giúp bài làm trở nên tự nhiên hơn, giống với cách nói của người bản ngữ. Chúc các bạn học tốt 😀

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.