Paraphrase – diễn đạt lại câu nhưng ý chính không đổi.

Việc sử dụng linh hoạt các từ ngữ thay thế, sao cho ý nghĩa nguyên bản của cụm hay câu gốc không bị thay đổi, để tránh việc lặp đi lặp lại từ là một trong những kỹ năng cần thiết trong bài thi IELTS, đặc biệt là bài thi viết.

Ví dụ

Many women are choosing to have children when they are older

Có 1 số cách có thể paraphrase câu trên như sau

1. Thay thế từ gốc bằng từ đồng nghĩa

Many -> a large number

choose -> opt

have children -> give birth

Câu sẽ khác đi so với câu gốc:

A large number of women are opting to give birth when they are older

2. Thay đổi về mặt ngữ pháp

Câu gốc nói về xu hướng phụ nữ thay đổi thời điểm sinh nở

-> Sử dụng cụm từ về xu hướng: There is a tendency for smb to do smth Câu gốc sẽ trở thành:

There is an increasing tendency for women to have children later in their lives.

Chúc các bạn thực hành tốt và đạt điểm cao trong kì thi IELTS.

Đinh Thắng

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.