Một số cách sử dụng từ ‘SENSE’
– Đinh Thắng-

Dưới đây là một vài cách viết câu sử dụng từ SENSE mình mới soạn được. Bạn nào thấy có ích thì có thể share hoặc để lại comment nhé 🙂 Như vậy mình có động lực để tiếp tục update và chia sẻ tài liệu 😀

SENSE là một từ được sử dụng rất nhiều trong văn học thuật. Cá nhân mình đặc biệt thích dùng từ này vì nó có thể dùng để thay thế cho những từ đơn giản như feel hoặc think.

Chú ý các động từ đi kèm để tạo thành collocations 

A person can develop/feel/find a sense of ….. 

Something can give/bring/foster/instill a sense of …

VÍ DỤ 1

Thay vì nói 

Teachers should make sure (that) students feel enjoyable when studying all subjects. 

Có thể nói

Teachers should help students DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT in studying all subjects.

VÍ DỤ 2

Thay vì nhiều bạn hay nói là ‘a stable job’, nhiều tài liệu sách báo của Tây thường dùng
a sense of job security – cảm giác có công việc ổn định 

Thay vì nói

Most workers think that a stable job is very important

Có thể nói

For most workers, A SENSE OF JOB SECURITY is very important 😀 😀

VÍ DỤ 3

Khi nói về tinh thần/bản sắc/lòng tự hào dân tộc, có thể nói a sense of national identity/pride hoặc a sense of attachment to a country

Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children. 

Teachers need to instill a sense of national pride in students 

Learning history can help to develop/build a sense of attachment to the country 😀 😀 😀Hy vọng là nhiều bạn có thể áp dụng được ngay 🙂

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.