Dưới đây là một số câu ví dụ cho chủ đề này, đã được paraphrase lại. Bạn nào học thì nên note lại cả câu gốc lẫn câu viết lại nhé.

1. Some images in adverts could be unpleasant and shocking = Một vài hình ảnh quảng cáo có thể rất phản cảm và gây sốc người xem.
= Some images in adverts can be GROTESQUE (=unpleasant/shocking/offensive)
 
2. People might buy things that they do not really need.
= Người ta có thể mua những thứ mà họ không thực sự cần thiết
= People might PURCHASE ITEMS that they do not GENUINELY need.
 
3. The government should ban adverts that aim to attract children’s attention
= Chính quyền nên cấm các quảng cáo đến đối tượng trẻ em
= The authorities should IMPOSE A BAN ON adverts TARGETED AT SCHOOL-AGE CHILDREN
 
Chúc các bạn học tốt!
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.