GỢI Ý THAY THẾ ‘FIRSTLY’ VÀ ‘SECONDLY’ TRONG WRITING

– Đinh Thắng-

Trong khi viết essay, thay vì việc sử dụng ‘Firstly, Secondly’ có thể khiến nội dung bài viết của bạn không được đánh giá cao thì bạn có thể cân nhắc sử dụng cụm FROM A/AN …. PERSPECTIVE = XÉT VỀ MẶT ….(GIÁO DỤC/ Y TẾ/…)

Cách này khá là dễ áp dụng. Ngoài ra, nó còn giúp brainstorm idea trở nên dễ dàng hơn và bài essay trở nên dễ theo dõi hơn vì giám khảo có thể thấy được bài viết của bạn đi theo “khía cạnh” giáo dục, y tế, sức khỏe, v.v…. thay vì là chỉ thấy các từ “thứ nhất”, “thứ hai” nghe tương đối ‘boring’ (theo lời của 1 số examiner), không thể hiện tính thông tin mà chỉ có tác dụng chính là sắp xếp trật tự ý.

1. Ví dụ như khi nào nói đến tiền bạc, ngân sách nhà nước có thể viết

FROM AN ECONOMIC PERSPECTIVE, the government should not waste public money on space research

 2. Khi nào nói đến mảng giáo dục, đào tạo có thể viết

FROM AN EDUCATIONAL PERSPECTIVE, using mobile phones can affect children’s ability to concentrate during class.

 3. Nói đến sức khỏe có thể viết

FROM A HEALTH PERSPECTIVE, those who exercise on a regular basis are less likely to face health problems than those who do not.

CHÚ Ý
Vì mình thấy nhiều bạn gặp khó khăn đặc biệt với chính tả (bao gồm cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh) nên từ perspective nếu thấy khó nhớ có thể thay bằng ‘POINT OF VIEW’. Nếu thấy khó nhớ nữa thì có thể dùng Firstly, Secondly. 
From a ‘safety’ perspective, it is better to use ‘from a … point of view’ in an examination

Chúc các bạn áp dụng tốt!

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.