Diễn tả thông tin phủ định thường hay gặp trong các bài IELTS writing. Tuy nhiên, để diễn tả sao cho đúng ý và tự nhiên nhất, không phải bạn nào cũng biết. Vì vậy, hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một số cách diễn đạt thông tin phủ định này, hi vọng sẽ giúp các bạn cải thiện phần nào bài viết essay của mình. 

Cách 1. Sử dụng từ NOTHING (có thể kèm little phía trước)

Câu gốc
Some people argue that the government cannot do anything to change young people’s eating habits. 

Viết lại
–> It is argued that there is (LITTLE OR) NOTHING that the government can do to change young people’s eating habits.

Cách 2. Sử dụng từ FAIL hoặc PREVENT … FROM…

Câu gốc
Many students cannot achieve their study goals due to poor language skills

Viết lại
–> Many students FAIL to achieve their study goals due to poor language skills

Hoặc 
–> Poor language skills PREVENT many students from achieving their study goals

Cách 3. Sử dụng NOT ALL hoặc VERY FEW 

Câu gốc
Many students cannot achieve high scores at shool 

Viết lại
–> NOT ALL students can achieve high scores at school 

Hoặc
–> VERY FEW students can achieve high scores at school

Cách 4. Sử dụng LITTLE OR NO … AT ALL

Câu gốc
Many people spend too much time in the workplace, which means they do not have time for themselves. 

Viết lại
–> Many people spend too much time in the workplace, which means they have LITTLE OR NO TIME AT ALL for themselves

 

Chúc các bạn áp dụng cách diễn đạt này vào bài essay của mình một cách hiệu quả nhất.

Đinh Thắng

 

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.