IELTS Speaking- Mark Allen

Mark Allen là một  IELTS examiner . Cuốn IELTS Speaking này của Mark Allen có 40 topics, xoay quanh các chủ đề thường gặp trong IELTS (Places, Outdoor activities, film, Human, advertisement, …). Trong mỗi topic, ông đều đưa ra các câu trả lời sẵn (full response) cùng phần audio để thí sinh tham khảo ngữ điệu và cách phát âm.

Link download

PDF file

http://www.mediafire.com/?5zeop06h60815u1

Password

giasuielts.vn

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.