Mình biết là nhiều bạn sinh viên đang/sắp đến thời điểm thi học kỳ, làm đồ án v.v… nhưng nếu các bạn biết rằng nhiều bạn đã đi làm và có gia đình còn đang phải tranh thủ từng phút một để học tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy quỹ thời gian để học tiếng Anh của các bạn vẫn có thể coi là nhiều.

Tuy nhiên, nếu bạn không thể dành nguyên 1 buổi để học tiếng Anh thì hãy dành 15-30p để làm một trong các việc sau. Thậm chí 5p thôi cũng còn hơn không dành được 1 tẹo thời gian nào.

1. Đọc 1 bài essay trong cuốn Highlight academic phrases in Simon’s essays mà mình đã giới thiệu. Hoặc là thiết thực hơn, lấy 1 đề writing ra brainstorm sử dụng các từ vựng trong cuốn này luôn. Một công đôi việc: làm xong brainstorm ý thì cũng nhớ luôn được mấy cụm từ.

2. Đọc 1 trang hoặc 2 trang trong cuốn Boost your vocabulary 9-13. Vài hôm sau thì quay lại đọc lại các trang đã đọc, với tốc độ nhanh hơn và không nhìn lại các từ vựng ở cột bên phải.

3. Nếu bạn đã học nhiều và cảm giác không muốn học thì có thể vào youtube xem các video clip tiếng Anh mà bạn thích, hoặc đọc 1 cuốn truyện tranh như Diary of a Wimpy Kid. Bản thân mình thích xem các video giới thiệu về các nước mà mình sẽ đi du lịch: Ví dụ: Anh, Úc, Nhật, v.v…
Xem như luyện listening. Vì không phải lúc nào giở sách ra mới gọi là học. Hãy nghĩ là: cứ nghe/xem/đọc tiếng Anh thì đã gọi là học rồi. Suy nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều

Chúc các bạn tận dụng được tối đa quỹ thời gian hiện có để học tiếng Anh & IELTS!

 

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.