Mình có thu âm câu trả lời cho chủ đề Describe a change that will help improve your local area.
 
Bạn nào aim speaking 7.0-8.0 có thể tham khảo nhé  Bài này mình nói không nhìn text nên đôi chỗ cũng chưa thật sự trôi chảy, nhưng mình nghĩ cũng ở mức độ tạm chấp nhận được.
 
 
 
VOCABULARY
1. on the outskirts of the city = ngoài rìa thành phố
 
2. landfill site = địa điểm tập kết rác
 
3. initiate a project = bắt đầu một dự án
 
4. convert smth into smth = chuyển đổi cái gì thành cái gì
 
5. a host of benefits = rất nhiều lợi ích
 
6. go for a stroll = đi dạo
 
7. jungle gym = khu vực gồm nhiều đồ chơi cho trẻ em (Các bạn có thể Google Hình ảnh để tìm hiểu)
 
8. be home to a wide variety of wild animals = là nơi trú ngụ cho nhiều động vật hoang dã
 
9. work around the clock = làm việc miệt mài
 
10. make ends meet = đảm bảo trang trải cho cuộc sống
 
Chúc các bạn học tốt!
 
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.