TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT CÂU CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO 2019
– Đinh Thắng-

Cuốn sách là một tài liệu hữu ích cho những bạn muốn nâng band điểm writing lên từ 6.5- 7.5. 

Version đầu tiên của tài liệu này mình đăng năm 2017 và sau đó đã rất nhiều bạn áp dụng, trong đó có 1 bạn đạt 7.5 writing. Hy vọng năm nay sẽ tiếp tục có các bạn đạt điểm cao như vậy, thậm chí là hơn nữa. 

Trong cuốn sách này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách paraphrase sao cho hiệu quả, thay thế những từ ‘common word’, một số cách diễn đạt thông dụng…

Ví dụ như:

Thay vì viết đi viết lại cụm IN THE FUTURE, có rất nhiều cách viết khác nhau sau mọi người có thể áp dụng.

CÂU GỐC
If children read books regularly, they will be more likely to be successful in the future.

SỬ DỤNG CÁC CỤM SAU THAY THẾ CHO ‘IN THE FUTURE’
1. … later in life
2. … at a later stage of life
3. ………..as adults

CÂU TRÊN SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC VIẾT LẠI NHƯ SAU:
1. If children read books on a regular basis, they will be more likely to be successful LATER IN LIFE
2. Reading books regularly can contribute greatly to success AT A LATER STAGE OF LIFE
3. Those who get into the habit of reading FROM A YOUNG AGE will be more likely to be successful AS ADULTS.


Chú ý việc sử dụng kết hợp với các cấu trúc ở các câu trên. Khá đơn giản nhưng lại hiệu quả.
1. If SVO, SVO
2. Danh động từ ở đầu câu Verb+-ing
3. Those who…. will be more likely to….

Tất cả các ví dụ trong sách là mình tự viết 100% và đã được giám khảo IELTS kiểm duyệt. Trong quá trình viết, mình có tham khảo các tài liệu sau về từ vựng, cấu trúc câu:

1.  Action plan for IELTS
2. IELTS advantage: Writing skills
3. Writing for IELTS – Collins
4. Complete IELTS bands 6.5-7.5
5. Ielts-simon.com
6. Dcielts.com
7. Dictionary.cambridge.org

Link tải sách: 

https://drive.google.com/file/d/1rHGxD65FdExNZvjC7xyQZp0cINbfKGa8/view?usp=sharing&fbclid=IwAR3T40hdpLxze2Et9QFjKE5BiFl-rSHnSdzthYVl7Hn7cIXKlTGG1qcRN_Y

Để việc học được hiệu quả và đảm bảo bạn ứng dụng được các cấu trúc câu trong sách, bạn nên học cùng với tài liệu luyện tập viết câu.

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.