Team A&M|IELTS đã gói bao yêu thương để gửi tới các bạn học viên đạt điểm cao, như một lời chúc mừng cho những nỗ lực của các bạn ❤
 
Chúc mừng hai bạn:
Bạn Khánh Hiển (lớp Online writing OL26 & Online Speaking OL27) đã xuất sắc đạt 8.0 IELTS
Bạn Vân Anh (Online writing OL10) đã xuất sắc đạt 7.5 IELTS
—————————
Các bạn thấy không, nếu bạn chăm chỉ và nỗ lực thì các khóa học online của IELTS Đinh Thắng cũng sẽ hiệu quả không kém các khóa học trực tiếp.
Và việc nhận được phần thưởng của team chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi 😃
 
Cố lên các bạn học viên nhé ❤ ❤

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.