Thay vì sử dụng từ đơn giản như Because/Since/As để chỉ nguyên nhân của một việc gì đó thì chúng ta có thể dùng một trong những cách sau
Câu gốc:
Many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of high-quality face masks because the demand for these masks is growing exponentially.
————————————
1. Sử dụng từ WITH
1.1. With + Noun phrase, SVO
With the exponential demand for high-quality face masks, many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of these masks.
1.2. With + Noun + Verb-ing, SVO
With the demand for high-quality face masks growing exponentially, many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of these masks.
 
2. Sử dụng từ GIVEN
2.1 Given + Noun phrase, SVO – Về phần này thì khá giống cấu trúc của từ with
Given the exponential demand for high-quality face masks, many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of these masks.
2.2. Given + the fact that SV(O), SVO
Given the fact that the demand for high-quality masks is growing exponentially, many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of these masks.
 
3. Dùng cấu trúc (Much of) (a lot of) THIS COMES DOWN TO THE FACT THAT
Many textile companies based in Vietnam are producing large numbers of high-quality face masks. (Much of) This comes down to the fact that the demand for these masks is growing exponentially.

————————-

Bạn nào bị kẹt ở band 6.5 writing thì chú ý các điểm trên nhé, chắc chắn bạn sẽ tiến bộ chỉ trong vài tuần tập trung luyện viết.

Hi vọng sẽ có thêm nhiều điểm 7.0 – 7.5 writing 

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.