MỘT SỐ CÁCH ĐA DẠNG HÓA CÂU

– Đinh Thắng-

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhau

CÂU GỐC = We should recycle regularly in order to combat climate change.

Chú ý: Ở đây mình không nhằm mục đích giữ nguyên 100% ý của câu gốc mà mình muốn đưa ra nhiều cấu trúc câu để giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn lúc viết.

1. Bắt đầu câu với IT

It is important to recyle on a regular basis as a way to reduce the effects of climate change.

2. Bắt đầu câu với THERE

There is a need to make recycling part of our everyday lives in the fight against climate change.

3. Bắt đầu câu với WITH

With climate change becoming more visible than ever, we should get into the habit of recycling regularly in order to address this issue. 
[Chú ý cấu trúc: With S1 V1-ing…, S2 V2…]

Vậy là có ít nhất 3 cách để diễn đạt một ý –> Không phải lo lắng về chuyện diễn đạt câu nữa 😀 😀

———-
Một số cụm từ tốt dùng trong bài trên mà các bạn có thể sử dụng trong chủ đề RECYCLING/ENVIRONMENT 
1. combat climate change 
2. recycle on a regular basis
3. make recycling part of our everyday lives
4. climate change is becoming visible 
5. get into the habit of recyling regularly

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.