Một số cách đa dạng hóa cấu trúc câu trong Ielts Writting task 2
– Đinh Thắng-

Đôi lúc 1 số bạn thắc mắc về việc làm sao để đa dạng hóa cấu trúc câu để giúp bài viết bớt tẻ nhạt, nhưng vẫn giữ được yếu tố đơn giản. Câu trả lời cho vấn đề này là: Hãy thử bắt đầu câu bằng nhiều cách khác nhau:


VÍ DỤ 01
CÂU GỐC
“The government should create more employment opportunities for young people”

Chú ý: Như đã nói trong phần mở đầu, mình không nhằm mục đích giữ nguyên 100% ý của câu gốc. Ở đây, mình muốn đưa ra nhiều cấu trúc câu để giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn lúc viết.

1. Bắt đầu câu với IT
It is important for the government to create more employment opportunities

 

2. Bắt đầu câu với THERE
There is a need for the government to create more employment opportunities.

 

3. Bắt đầu câu với WITH
With the labour market becoming more competitive, the government should create more employment opportunities
Vậy là có ít nhất 3 cách tương đối giống nhau để diễn đạt một ý
Chú ý cấu trúc: With S1 V1-ing…, S2 V2…

 

4. Bắt đầu câu với V-ING
Creating more employment opportunities for young people should be done by the government.

Chú ý sử dụng động từ phù hợp. Ở đây cụm động từ chính của câu là TO BE DONE BY thay vì CREATE như trong câu gốc.


5. Câu bị động
More employment opportunities for young people should be created by the government
Có thể bổ sung thêm AS A WAY TO
More employment opportunities should be created by the government AS A WAY TO support young job seekers.

 

6. Bắt đầu câu với AS
As the labour market becomes more competitive, the government should create more employment opportunities for young people.
Câu dạng này có thể bổ sung “It is thought by some that” hoặc “It is sometimes argued that” vào sau dấu phẩy để tạo thành thông tin mang tính nhận định – câu mở đầu của essay.

VÍ DỤ 02

Khi diễn đạt một câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả thì dễ nhất là sử dụng câu điều kiện:

CÂU GỐC

If children gain effective communication skills at school, they are more likely to be successful in their future careers.
Để viết lại câu trên theo cách khác thì có thể sử dụng 2 cách sau

1. SỬ DỤNG CÁC CỤM DANH TỪ
Đưa các S+V+O thành Noun-phrase. VD:
* children gain effective communication skills -> effective communication skills
* they will be more likely to be successful in their future careers -> career success

Câu viết lại sẽ thành
Effective communication skills (gained from schools) may contribute to career success (later in life)

 

2. SỬ DỤNG MỆNH ĐỀ PHỤ BẮT ĐẦU VỚI HOW
The communication skills children gain at school may affect how successful they are in their future careers. 

Chúc các bạn học tốt!

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.