LỖI SAI THƯỜNG THẤY KHI VIẾT ESSAY DẠNG AGREE/DISAGREE

– Đinh Thắng-

Mình đánh giá đây là lỗi sai nặng, vì nó ảnh hưởng đến việc người đọc hiểu thông tin bạn muốn truyền đạt. Đó là viết không thống nhất giữa mở bài và các câu topic sentence của 2 body paragraph bên dưới.

Ví dụ

Some people believe video games are harmless and even educational. Do you agree or disagree? 
—————-
MỞ BÀI:

…….. While there are several benefits of video games, I believe they also bring several drawbacks 
—> Điều này có nghĩa là người đọc đang hiểu là bạn đó sẽ viết 1 essay mang tính CÂN BẰNG giữa 2 vế benefits và drawbacks. 

THÂN BÀI:

………I believe video games are more likely to be harmful. (1 câu trong body paragraph) 
—-> Điều này có nghĩa là bạn đó viết THIÊN về drawbacks. Tức là người đọc sẽ cảm thấy mở bài và thân bài mâu thuẫn nhau. Trong bảng miêu tả thang điểm viết IELTS writing có 1 tiêu chí là “presents a clear position throughout the response”, tức là quan điểm của bạn cần phải thống nhất và rõ ràng từ đầu đến cuối. Nếu bạn vi phạm tiêu chí này thì điểm Task response của bạn sẽ bị trừ. Rất nhiều bạn mắc lỗi này dẫn đến điểm task response bị thấp và kết quả là điểm writing không được như ý.

—————————
==> Cần có một POSITION thống nhất từ đầu đến cuối. Trong đó phân biệt 4 trường hợp.

***Trường hợp 1: 2 vế cân bằng nhau = video games can be both beneficial and detrimental to the player.

***Trường hợp 2: Một vế mạnh hơn vế còn lại = While video games can be beneficial in some ways, I believe the drawbacks are greater. 
Ở đây từ GREATER chỉ mặt tiêu cực lớn hơn mặt tích cực.

****Trường hợp 3 và 4: Có thể phát triển dạng bài này theo hướng COMPLETELY AGREE hoặc COMPLETELY DISAGREE và một khi đã sử dụng từ completely = đồng ý/phản đối 100% thì cả 2 body paragraph đều cần viết theo 1 hướng duy nhất. Tránh giống như nhiều bạn dùng từ completely nhưng vẫn viết theo 2 hướng.

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.