Để phát triển kỹ năng đọc trong IELTS, các bạn cần quan tâm đến 4 yếu tố sau:

1. TỪ VỰNG
Có nhiều từ vựng là 1 lợi thế cực lớn rồi. Đọc mà biết ít từ vựng thì có giỏi mấy cũng chỉ hiểu được một ít hoặc nhiều lúc cảm thấy không hiểu gì cả.

2. NGỮ PHÁP 
Chắc một số bạn thắc mắc tại sao là ngữ pháp. Câu trả lời là vì nhiều câu dài và khó trong bài đọc IELTS nhưng chỉ cần phân tích một chút là nắm được ý chính của câu. Các đoạn thông tin như mệnh đề phụ tính từ chẳng hạn, thường là không hoặc ít đóng vai trò quan trọng trong câu, hoặc nếu câu có 2,3 cái mệnh đề phụ thì có thể tập trung vào mệnh đề chính nếu bạn không có nhiều thời gian. Và còn rất nhiều hiện tượng ngữ pháp nữa.

3. KHẢ NĂNG TƯ DUY LOGIC
Nếu bạn mất tập trung hoặc tư duy kém thì điều đó thường thể hiện ngay trong các văn bản tiếng Việt. Bạn đọc nhưng thường xuyên phải nhìn lại các câu đã đọc để xem các câu này liên kết với nhau ra sao, người viết đang muốn truyền tải thông điệp gì.

4. KỸ NĂNG LÀM BÀI ĐỌC
Gồm kỹ năng làm bài tổng thể và từng dạng, kỹ năng dùng answer sheet, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Ví dụ dạng T/F/NG làm ra sao. Hoặc khi có câu hỏi dạng Matching information thì làm câu nào trước….

TÓM LẠI, 3 phần đầu tiên là Từ vựng- Ngữ pháp – Tư duy logic nó không liên quan đến IELTS nên bạn nào 3 phần này tốt thì khi thi IELTS READING tự nhiên điểm sẽ cao vì đây là bài test khả năng đọc hiểu. Chỉ có phần 4 là của IELTS thôi. Và các khóa của mình, cả online lẫn trực tiếp đều có cả 4 phần. Mình đã kiểm chứng một số lớp thì đều thấy hiệu quả với các bạn chăm chỉ và làm đúng phương pháp của mình. Hay nhất thì mình nghĩ là phần 4 

 

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.