Động từ khuyết thiếu modal verbs

– Đinh Thắng-

Để đạt điểm tốt trong phần thi viết (6.5-7.0) thì nên cố gắng nắm chắc ngữ pháp, thay vì cố gắng sử dụng các cấu trúc cao siêu. Một số phần kiến thức mà không nhiều bạn để ý đến, trong đó có động từ khuyết thiếu (Modal verbs).

1. WILL
-Điều mà bạn sắp sửa làm (intention)
In this essay, I will outline three measures that can be taken to make our world a better place to live.

 – Điều gì đó mà bạn nghĩ là chắc chắn xảy ra
If children work hard, they will be successful at school
Thực tế là không hẳn trẻ em nào làm việc chăm chỉ cũng sẽ thành công. Nên viết là:
If children work hard, they can be successful at school

-> Chỉ nên dùng WILL khi nào bạn thấy điều đó chắc chắn xảy ra.
Recycling will benefit the environment. (Việc tái chế sẽ có lợi cho môi trường)
Ngược lại, nếu bạn nào quá cẩn thận và viết “Recycling can benefit the environment” thì có thể gây khó hiểu cho người đọc vì đây là điều hoàn toàn hiển nhiên.

 

2. MUST: Điều gì đó cần thiết phải làm
In my view, the government must ensure that all children have access to education.

 

3. CAN/COULD
– Khả năng của một ai đó

VD: He can swim.

Ngoài ra có thể dùng TO BE ABLE TO
He is able to swim

Hoặc DEVELOP THE ABILITY TO
He needs to develop the ability to adapt to a new working environment

– Một việc gì đó có thể xảy ra (như trong ví dụ 1)
If children work hard, they can be successful at school

 

4. WOULD
Chỉ kết quả của việc thực hiện một điều nào đó: The consequences of implementing a suggestion

Governments should promote the use of public transport, which would help to reduce traffic congestion

It would be difficult to immediately ban private cars in the city center.

Chúc các bạn học tốt!

 

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.