Khi đưa ra các nguyên nhân cho 1 việc gì, thay vì dùng Firstly, Secondly, khá là boring thì có thể dùng cụm từ sau:

FOR ONE THING, (lý do thứ nhất là) ….
FOR ANOTHER, (lý do thứ hai là) ….

Ví dụ

I love getting up in the early part of the morning. FOR ONE THING, I’m a bit of a morning person. I feel like I want to finish my work in the morning rather than leaving it to the afternoon. FOR ANOTHER, I can enjoy the fresh air. To me, nothing is better than getting up at five and walking around the park near where I live.

Bạn nào xem các video clip của các bạn Tây sẽ thấy các cụm này cực phổ biến 


Chúc các bạn áp dụng tốt!

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.