Thấy có bạn hỏi về việc làm thế nào để tăng điểm Speaking trong IELTS? Câu trả lời ngắn gọn là: Hãy cứ NÓI, NÓI, NÓI và NÓI.
 
Vấn đề của nhiều bạn hiện tại là CHƯA CHỊU KHÓ TẬP LUYỆN. Thay vào đó, mình thấy nhiều bạn rất chăm chỉ like/download tài liệu, nghe giảng về speaking v.v…
Có thể những việc này giúp bạn tích lũy kiến thức về speaking đến một mức độ nào đó, tuy nhiên những kiến thức đó là vô nghĩa nếu bạn không áp dụng. Mình từng nói với hs là “Đi học 10 giờ speaking ngồi nghe lý thuyết đôi khi không hiệu quả bằng ngồi ở nhà tự luyện 1 giờ hoặc đi tìm bạn để luyện trong 1 giờ”.
 
Đặc biệt là bạn nào sắp thi thì việc nghe lý thuyết về speaking lại càng ít cần thiết. Vì thường phải dành thời gian khoảng 1-2 tháng thì kiến thức mới có thể ngấm được và áp dụng nhuần nhuyễn được.
 
Vì lý do đó nên mình luôn cố gắng cho chương trình speaking trên lớp chủ yếu là student-centered = HỌC SINH NÓI chứ không phải GIÁO VIÊN NÓI. Vai trò của mình thường nằm ở phần đầu (hướng dẫn) và phần cuối (chỉnh sửa 1 số lỗi và phát triển nội dung cho tốt hơn).
 
Chúc các bạn học tốt!
Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thu Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published.