Đợt này mình rỗi hơn 1 tẹo. Xin gửi mọi người thêm một vài cách để paraphrase khi phải đưa ra ví dụ theo dạng liệt kê nhé. Các ví dụ bên dưới do mình viết cho các bạn có mục tiêu writing 7+.

CÔNG THỨC

Câu 1:There are ways/reasons…
Câu 2:These could include A, B and C hoặc These could range from A to B

Như vậy, các bạn có thể tránh được việc phải dùng cụm từ “for example” rồi 

VÍ DỤ 01

Thay vì viết

There are numerous ways for the government to help poor people. For example, it can provide them with accommodation and free medical treatment.

Có thể viết

There are numerous ways for the government to help poor people.
THESE COULD RANGE FROM providing a roof over their head TO offering free – or at least more affordable – medical treatment, both of which are basic necessities.

VÍ DỤ 02

Thay vì viết

There are many reasons that a person might need to take the IELTS test: getting a job, studying abroad, and applying for permanent residence.

Có thể viết

There are many reasons that a person might need to take the IELTS test. THESE COULD INCLUDE getting a job, studying abroad, and applying for permanent residence.

—————————————-
Chúc các bạn áp dụng tốt  Nếu bạn thấy bài viết có ích thì comment để mình biết nhé.

Thầy Đinh Thắng

Post Author: Thầy Đinh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published.