Đinh Thắng IELTS

WRITING

[IELTS Writing] Từ vựng cho chủ đề Advertising

Posted in Writing, Writing Task 2 | Tagged , , | Leave a comment

05 Lỗi ngữ pháp cơ bản trong IELTS Writing

Posted in Writing | Tagged , , | Leave a comment

Một vài cách đơn giản và hiệu quả để thay thế từ Because/As

Posted in Writing | Tagged , , , | Leave a comment

Một số lời khuyên cho các bạn muốn từ 6.5 lên 7.5 writing

Posted in Writing | Tagged , , | Leave a comment

Học IELTS writing qua Cambridge IELTS 13

Posted in Reading, Writing | Tagged , | Leave a comment

Cách diễn đạt ví dụ theo dạng liệt kê a,b,c

Posted in Writing | Tagged , , , | Leave a comment

[TẶNG SÁCH] Highlight academic phrases in Simon’s essays 2020

Posted in Writing | Tagged , , | Leave a comment

Cải thiện IELTS writing như thế nào nếu chỉ còn 1 tháng nữa sẽ thi?

Posted in Writing | Tagged , , , | Leave a comment

CÁCH SỬ DỤNG TỪ “PART”

Posted in Writing Task 2 | Tagged , , , | Leave a comment

Cách sử dụng từ Stress trong bài essay

Posted in Writing Task 2 | Tagged , | Leave a comment